Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z mimořádného shromáždění delegátů SDH okresu Litoměřice ze dne 10.11. 2012

20. 12. 2012

Zápis z mimořádného shromáždění delegátů SDH okresu Litoměřice ze dne 10.11. 2012

 

Shromáždění se konalo 10. listopadu 2012 v obci Bohušovice nad Ohří, a to v sále restaurace Radnice od 10:00 hod.

Program:

1. Úvod, prezentace

2. Slovo starosty

3. Činnost uplynulého roku a úkoly pro rok 2013

4. Diskuze

5. Hlasování

6. Oběd

7. Schválení usnesení

8. Závěr

 

Add2 Starosta vysvětlil, proč došlo k opakovanému rozeslání pozvánek na shromáždění. Došlo k úmrtí dvou představitelů Okresního sdružení SDH Ústeckého Kraje (jejich památka byla uctěna minutou ticha) a také ke změně názvu a současně i stanov. Proto původní pozvánku na pravidelné shromáždění představitelů nahradila pozvánka na mimořádné shromáždění delegátů.

 

 

Add3 Proběhlo vyhodnocení soutěže Požárního sportu a krajského kola soutěže Plamen. Bylo shrnuto uhrazení členských příspěvků za rok 2012. Zároveň došlo ke stanovení úkolů pro rok stávající i pro rok 2013, a to:

a) příprava každoroční valné hromady (návod na postup viz Zpravodaj),

b) podání hlášení o činnosti sboru za rok 2012 včetně přílohy k registračnímu listu a formuláře případných změn ve funkčním zařazení. Termín odevzdání je stanoven do 31. 1. 2013. (Vše je ve dvou vyhotoveních, jedno zůstává sboru, druhé se posílá na okresní sdružení a to kvůli stanovení výše dotací, do techniky psát pouze cisterny a speciály-minibusy a podobně neuvádět, do pasportizace majetku psát pouze to co vlastní sbor- nikoli obec, do členů uvádět pouze stav k 1. 1. 2012 -žádosti o členství obdržené v průběhu roku 2012 budou účinné od roku 2013 -tudíž teď budoucí členy neuvádět, do taktických cvičení patří pouze ta papírově doložitelná, vpravo dole do zásahové jednotky patří pouze ty ustanovené dekretem, žádné jiné),

c) úhrada členských příspěvků musí být provedena současně s odevzdáním hlášení o činnosti sboru, tedy do 31. 1. 2013,

d) úkoly pro rok 2013 jsou: plnit zodpovědně, řádně a včas funkcionářské úkoly, vést členskou základnu, znát stanovy a pracovat s mladými a novými členy.

Add4 Byl diskutován návrh, jak šetřit výdaje, jak spravedlivě rozdělit techniku na kraji a okrese, jak postupovat v případě dlouhodobého a opakovaného nehrazení členských příspěvků.

 

Add5 Proběhlo následující hlasování:

a) obsazení funkcí na orgánech Krajského sdružení v Ústí nad Labem,

b) volba zástupců Okresního sdružení na únorovou volbu členů Krajského sdružení,

c) volba delegátů na shromáždění okresů v ústeckém kraji,

d) postup v případě neplatičů členských příspěvků při neuhrazení do 31. 12. 2012,

e) průběh Valné hromady a platba členských příspěvků.

Add7 Byly přijaty odhlasované návrhy uvedené v bodě 5.